Kućni bioskop predstavlja sistem za reprodukciju audio i video materijala, odnosno simuliranje bioskopskog doživljaja u domu korisnika. Postavljanje kućnog bioskopa korišćenjem manjih sistema može biti jednostavan proces, ali može prerasti i u prilično komplikovanu proceduru ukoliko korisnik želi masivan set zvučnika, snažan AV risiver i veliki ekran za projekciju slike.
Zvuci okruženja su prva i osnovna stvar koja razdvaja tradicionalno gledanje televizije od home theater aplikacije. Višekanalni izvori zvuka, kakav je na primer DVD, reprodukuju se putem tri zvučnika u ravni posmatranja slike i dodatnih surround zvučnika zaduženih za reprodukciju zvukova okruženja. Rezultat ovakvog načina reprodukcije je prenošenje gledaoca u svet koji posmatra i stvaranje osećaja aktivnog učestvovanja, nasuprot osećaju pasivnog posmatranja.

Dolby Digital
Vodeća tehnologija za zvuke okruženja naziva se Dolby Digital. Ovo je zapravo metod smeštanja digitalnog audio signala na kompaktne visokokvalitetne medije koji se mogu lako prenositi. Materijali kodirani Dolby Digital tehnologijom smeštaju se na DVD diskove, digitalnu televiziju (DTV), digitalnu satelitsku i kablovsku transmisiju. Dekodiranje ovom tehnologijom licencirano je od strane kompanije Dolby Laboratories proizvođačima opreme za reprodukciju ovog tipa materijala. Uređaji i mediji koji koriste ovu tehnologiju dekodiranja obično imaju na sebi zvaničan Dolby logo.

Šta je surround sound 5.1?
Kao što smo već napomenuli u uvodnoj priči o zvuku okruženja, broj 5 označava broj kanala, dok šesti kanal zadužen za reprodukciju efekata niskih frekvencija (low-frequency effects channel – LFE) nosi oznaku .1. Ovaj kanal reprodukuje samo desetinu čujnog audio spektra i otud ovako neobična oznaka. Novija varijacija Dolby Digitala (u daljem tekstu DD), sa nazivom Surround EX, kodira DD materijal uključujući treći surround kanal, koji može biti opcija za dodatne surround zvučnike postavljene iza samog gledaoca. Surround EX materijal je potpuno kompatibilan sa standardnom Dolby Digital 5.1 reprodukcijom. Ovo znači da se dodatna informacija deli na levi i desni zvučnik okruženja.

Zvuci okruženja sa VHS traka i TV aparata
Dolby laboratorije su razvile mogućnost reprodukcije četvorokanalnih sistema sa stereo VHS traka, TV emisija, video igara i drugih analognih izvora, kao nekakvih "preteča" današnjih sistema. Ovaj sistem, nazvan Dolby Surround, kodirao je četvorokanalne informacije na standardne stereo trake. Četiri kanala su podrazumevala levi, desni, centralni i jedan zvučnik okruženja. Četvorokanalni materijal može biti rekonstruisan uz pomoć Dolby Surround Pro Logic dekodera, koji je integrisan u gotovo svaki sistem kućnog bioskopa, uključujući i one koji poseduju Dolby Digital 5.1-kanalni dekoder.

Pre nekoliko godina su Dolby laboratorije predstavile poboljšan proces za dekodiranje, pod imenom Dolby Surround Pro Logic II. Ovaj način kodiranja davao je bolje muzičko iskustvo, nešto nalik sistemu Dolby Digital 5.1, pružajući pet kanala, uključujući dva kanala za surround i to u punom frekventnom opsegu. Materijal kodiran u Dolby Surround tehnologiji obično se lako prepoznaje po logou Dolby laboratorija. Uređaji za reprodukciju dekodiranjem sa Dolby Surround Pro Logic, Pro Logic II i Pro Logic IIx, takođe imaju odgovarajuće logotipe. Svi ovi logoi su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

Izbor sistema
Ovaj tekst je predviđen kao pomoć pri kreiranju sistema "od same nule". Takođe, u njemu nećete pronaći nikakve preporuke vezane za konkretne uređaje, već je cela priča bazirana na "teoriji". Pre svega, treba napomenuti da svi uređaji koji imaju znak Dolby moraju proći rigorozne testove i ispuniti veliki broj standarda. Za početak, da bi korisnik imao mogućnost reprodukcije Dolby Digital zvuka biće mu potrebni jedan ili više izvora sa DD izlazom, kao što je DVD plejer, risiver digitalne televizije, digitalni satelitski set-top box ili digitalni kablovski set-top box. Naravno, uobičajen i najrasprostranjeniji je DVD plejer. Za reprodukciju Dolby Surround programa korisniku je potreban samo standardni analogni izvor, kao što je TV aparat, VHS video rikorder, satelitski risiver i sl.

Za dekodiranje Dolby Digital zvuka potreban je i AV risiver sa Dolby Digital 5.1 dekoderom za reprodukciju DD materijala i Dolby Surround Pro Logic dekoderom za analogni Dolby Surround materijal. Konačno, da bi korisnik mogao čuti Dolby Digital i Dolby Surround materijal, potrebno je pet zvučnika, ili čak šest ako se koristi i subwoofer, i identičan broj kanala na risiveru. Povezivanjem osnovnih elemenata sa TV aparatom dobićemo kućni bioskop.

Integrisani kućni bioskop
Danas veliki broj proizvođača proizvodi kompletne, integrisane sisteme kućnog bioskopa. Ovi kompleti zapravo obuhvataju osnovne komponente home theater sistema, pristupačni su cenom i jednostavni za postavljanje i povezivanje. Tu je obavezno uređaj za reprodukciju (DVD plejer) sa ugrađenim DD dekoderom, kao i sistem višekanalnih zvučnika. Sistem zvučnika se najčešće sastoji od pet satelita i subwoofera. Elektronika AV risivera je obično ugrađena u zvučnike, i to uglavnom u subwoofer. Postoje i varijante ovakvog sistema kod kojih je elektronika risivera ugrađena u sam DVD plejer.

U svakom slučaju, integrisani kućni bioskop predstavlja jeftinije rešenje, čiji je kvalitet zadovoljavajuć, naročito u ograničenom prostoru. Naravno, ukoliko imate prostora i novca, preporučujemo diskretan sistem koji sadrži sve elemente – DVD plejer, AV višekanalno pojačalo sa ugrađenim tjunerom, pet zvučnika i subwoofer.
Danas većina proizvođača nudi kompletne sisteme zvučnika za kućni bioskop, bazirane na konfiguraciji sateliti + subwoofer. Ove integrisane sisteme je znatno jednostavnije odabrati i instalirati nego što je to ranije bio slučaj, kada je korisnik morao da sastavlja sistem iz više komponenti različitih brendova. U svakom slučaju, performanse integrisanih sistema su znatno veće od mogućnosti nasumično izabranih zvučnika, pogotovu ako u obzir uzmemo i njihovu cenu.

Sistemi bazirani na satelitima i subwooferu koriste nemogućnost ljudskog uha da detektuje lokaciju niskih frekvencija. Kako čovek ne zna odakle bas dolazi, najbolje rešenje za sada predstavlja subwoofer jedinica čija lokacija u sobi nije kritična i koja može biti smeštena praktično bilo gde.

Sateliti, samim tim, nisu predviđeni za reprodukciju niskih frekvencija i njihove dimenzije mogu biti zaista male, čineći ih kompaktnijim i jednostavnijim za pozicioniranje, naročito u manjim prostorima. Mnogi integrisani sistemi koriste identične jedinice za levi, desni, centralni i surround kanal. Upravo ovaj podatak pokazuje još jednu njihovu prednost, a to je identičan tonalni balans svakog satelita, što je više nego poželjno u sistemu kućnog bioskopa. Sa druge strane, neki proizvođači drugačije dizajniraju surround satelite, uzimajući u obzir njihove radijalne karakteristike.

Naravno, postoje izvanredne alternative satelitima. Moguće je, na primer, kreirati sistem kućnog bioskopa sa snažnijim i većim zvučnicima koji reprodukuju pun frekvencijski opseg, bilo samo za prednje kanale, bilo za sve kanale. Njihovi proizvođači obično preporučuju određene modele centralnog i surround kanala, specijalno dizajnirane da odgovaraju prednjim jedinicama.

Ako korisnik ipak sastavlja sistem od individualnih jedinica, preporuka bi bila da koristi modele istog proizvođača i posluša njegove savete povodom "slaganja" zvučnika. Takođe, treba posebno obratiti pažnju na činjenicu da svi prednji kanali moraju biti magnetno oklopljeni, kako bi se sprečile interferencije sa slikom TV aparata. Ovo je i uobičajeno kod zvučnika dizajniranih za prednje kanale sistema kućnog bioskopa.
Ako korisnik ipak sastavlja sistem od individualnih jedinica, preporuka bi bila da koristi modele istog proizvođača i posluša njegove savete povodom "slaganja" zvučnika. Takođe, treba posebno obratiti pažnju na činjenicu da svi prednji kanali moraju biti magnetno oklopljeni, kako bi se sprečile interferencije sa slikom TV aparata. Ovo je i uobičajeno kod zvučnika dizajniranih za prednje kanale sistema kućnog bioskopa.