Novi eksterni digitalno-analogni konverter sa vrha ponude kompanije Hegel nosi oznaku HD25 i opremljen je 32-bitskim konverterskim kolom Asahi Kasei AKM 4399. Dizajn novog DAC-a poznat je sa modela HD10 i HD20, a centralno mesto na prednjem panelu i dalje zauzima veliki numerički displej sa plavom iluminacijom. Pored podrške za 192 kHz/24-bitski materijal preko koaksijalnih i optičkih ulaza, HD25 će prihvatati isti signal sa USB porta uz posebne drajvere, dok će u izvornoj formi USB podržavati do 96 kHz/24 bita. Očekivano, USB veza je asinhrona, a priključci opremljeni galvanskom zaštitom. Korisniku je na raspolaganju nekoliko digitalnih filtera, pa je parametre reprodukcije moguće podesiti po sopstvenom ukusu. Hegel HD25 se očekuje u prodaji najkasnije u januaru 2013, po ceni od oko dve hiljade evra na zapadnoevropskom tržištu.