Nova referenca iz Transparenta

Transparent Audio je na domaćem terenu prikazao novi strujni filter Reference PowerIsolator, za koji se navodi da predstavlja plod 23-godišnjeg razvoja i izrade strujnih filtera i kablova. Ovaj uređaj obezbeđuje efikasnu filtraciju i savršeno čistu energiju za audio-video sistem, uz integrisanu zaštitu za računarsku mrežu, hidraulično-magnetnu zaštitu kola i zaštitu od skokova u naponu. Kućište je izrađeno od aluminijuma i termički formiranih polimera, sa dodatnim ojačanjima i dampiranjem od epoksija, pa je otporno na vibracije i elektromagnetna zračenja. Ujedno, kućište je izvedeno veoma lepo i elegantno, pa neće naružiti izgled audio-video sistema. Pored IEC priključka za napajanje, ulaza i izlaza za LAN kabl i prekidača za uključivanje, na zadnjoj strani nalazi se osam utičnica za priključivanje uređaja. Transparent Reference PowerIsolator se isporučuje sa strujnim kablom Reference Power Cord 5. generacije, a očekivana cena iznosi oko 6.000 dolara.