U Etnografskom muzeju je od 26. decembra 2007. do 27. januara 2008. godine održana neobična izložba Aleksandra Antića, poznatog beogradskog fotografa. Gospodin Antić je izložio audio uređaje koje je u poslednjih nekoliko godina projektovao, razvijao, dizajnirao i konstruisao. Ovaj mnogostruko obdareni stvaralac u elektronici je otišao veoma daleko. Ljudi koji ga dugo poznaju pamte njegove složene i sofisticirane elektronske konstrukcije fotografskih laboratorijskih instrumenata. Ostao je uvek veran fotografiji i neprestano u vezi sa prirodom. G. Antić crpi inspiraciju iz netaknutih predela južne i jugoistočne Srbije, kako za svoje "ilfochrome" fotografije, tako i za vajarske radove u drvetu, da bi na kraju to ujedinio kroz dizajn audio uređaja koji su ovde bili izloženi.
Tema kompletne postavke je klisura. Ova tema, zajedno sa pripadajućim prirodnim elementima (voda, vodopad, planina, šuma) prisutna je u radovima ovog stvaraoca decenijama. Posebno mesto u ovakvom pristupu zauzima drvo, kao živi element, okruženje, ali i kao materijal koji Antić koristi za svoje projekte. Među izloženim audio uređajima elektronska rešenja su istovremeno i tradicionalna (single-end konfiguracija, prigušnice u ispravljačima) i savremena (atenuatori sa SMD otpornicima), ali nema nijednog uređaja gde drvo u estetskom i konstruktivnom smislu nije upotrebljeno na poseban način.
Izložena su lampaška i tranzistorska pretpojačala, hibridni monoblokovi, CD plejer i konvertor, zvučnici i nekoliko ranijih radova sa tranzistorima. Kruna izložbe, ipak, bili su single-end monoblokovi sa VT-4C (211) lampama. U ispravljačkom stepenu korišćene su gasne diode, koje se po izgledu i zvuku smatraju za najbolje rešenje kod pojačala ovog tipa. U filterskom delu primenjeni su papir u ulju kondenzatori, a kao pobudna lampa iskorišćena je čuvena direktno grejana pentoda 307 B, ali u triodnom spoju.
Način prostiranja zvuka, ambijentalni nasuprot direktnom, prirodnost i punoća basa koji pri tom ne gubi na definiciji i brzini, svilenkasto i toplo visoko i srednje područje u kome magija ove škole zvuka dostiže vrhunac, samo su skica atmosfere koju pravi single-end stvara sa lakoćom i održava prirodno i bez teškoća. Ostaje najteže pitanje: prodaja i plasman na našem, ali i na svetskom tržištu.