Novi CD3000 iz Shanlinga polazi od minimalističkog prinicipa, u formi sitnog displeja, a akcenat je stavljen na tastere za kontrolu reprodukcije. Međutim, ozbiljan utisak koji ostavlja prednja ploča uočljiv je već na prvi pogled. Od korisnika su skrivene dve lampe EH6922 u izlaznom stepenu, dok zaobljena konstrukcija cele kutije umnogome podseća na Raysonic CD128 ili na dva modela firme Ayon. Aluminijumska šasija izrađena je iz jednog komada, radi smanjenja vibracija, a transport je zasnovan na Philips CD7II servo sistemu. Ostali detalji uključuju: Burr-Brown SRC1492 24 bit/192 kHz up-sampling procesor, zatim Burr-Brown PCM1794 DAC čip, poboljšanu verziju PCM1792 (jedan po kanalu) i balansiran izlaz sa 4xOPA627. Ukupna masa uređaja je 13 kilograma. Nema sumnje, Shanling cilja na najfinije kritičare zvuka, a po svemu sudeći – ostaviće ih "sa vilicom na podu".