Krell je najavio novo pojačalo iz Evolution serije sa oznakom 302. Radi se o veoma moćnom pojačivaču od 300 vati, sa balansiranom konstrukcijom. Ovaj model radi u push-pull vezi sa deset pari veoma brzih izlaznih tranzistora. Napajanje poseduje masivni torusni transformator, sa kondenzatorima koji imaju kapacitet 110.000 mikrofarada, a moći će da "povuče" i do 3.000 vati iz gradske mreže. Robustno aluminijumsko kućište sprečiće sve moguće interferencije, a izrađivaće se u crnom i srebrnom finišu. Podrazumevano, koristiće i Krell Current Mode topologiju. Preporučena cena za Evolution 302 pojačivač iznosi 10.500 dolara.