Kompaktna fono sekcija

Kompanija iFi Audio predstavila je novo gramofonsko pretpojačalo iPhono3 Black Label, za koje se navodi da je najbolja vinilna sekcija koju je britanski proizvođač do sada napravio. Uređaj je razvijan više godina i koristi pojedina rešenja preuzeta od prestižnog pretpojačala PH-77 bratske firme AMR, te pruža visok stepen upotrebljivosti u kompaktnom kućištu. Uređaj je dizajniran po ugledu na druge modele serija micro i nano, ali uz znatno veću dužinu metalnog kućišta. Za pojačanje signala zadužen je iFi-jev Class A TubeState sklop, koji koristi posebne JFET operacione pojačavače, uz ručno uparivane PNP bipolarne tranzistore i bafer u klasi A. Uređaj je pogodan za MM i MC kertridže, a gain se može podešavati u rasponu od 36 do 72 decibela pomoću prekidača na donjoj strani. Pored toga, ekvalizacija se može podesiti po RIAA, Columbia ili Decca parametrima, dok druga garnitura prekidača omogućuje dodatna fina podešavanja RIAA krive. Novi iFi iPhono3 Black Label isporučuje se u crnoj boji, s kvalitetnim zidnim napajanjem iPower X od 15 volti, po preporučenoj ceni od oko 1.100 evra.