Hi-Files Show 13.09.2008

Prikaz atmosfere sa prve Hi-Files Show manifestacije, odrzane u hotelu Holiday Inn dana 13.09.2008. Izlagači su: 4Audio, Korato, HiendFi, One HiFi, Vox Trade i LG Electronics