Gallus Audio Technology na Hi-Files Show

Razgovor sa g. Vojkom Ignjićem ispred kompanije Gallus Audio Technology na Hi-Files Show