Evropska unija ograničava „volume“ na iPod, MP3 i ostalim prenosnim plejerima zbog brige o zdravlju. Evropska komisija je naredila proizvođačima da postave podrazumevani maksimalni nivo glasnoće na 80 decibela na svoje uređaje u razumnom roku od dve godine. Trenutni maksimalni nivo na muzičkim plejerima obično je između 100 i 120 decibela. Briga Evropske komisije nastala je kada se došlo do saznanja da 10 odsto korisnika prenosnih plejera rizikuje da ošteti svoj sluh ukoliko sluša muziku na 120 decibela duže od sat vremena dnevno. Studija EU je pokazala da je siguran nivo slušanja na 80 decibela, i to 40 sati nedeljno. Ovaj nivo glasnoće može da se uporedi s bukom saobraćaja. Po podacima koje je dao američki institut za gluvoću, buka od 110 decibela je jednaka odlasku na rok koncert, dok je 120 decibela buka aviona koji uzleće.