Bojan Jović

Zvučnici

Najsažetija definicija zvučnika glasi: zvučnik je uređaj koji konvertuje električnu energiju u mehaničke vibracije. Po navedenoj definiciji, lako bi se moglo za...