Bojan Jović

High-End demoni

Gryphon Mephisto Solo predstavlja novo monoblok izlazno pojačalo prestižnog danskog proizvođača. Oslonjen na 80 bipolarnih izlaznih tranzistora i banku kondenza...