Federal Communications Comission (FCC) u SAD je uvela nove regulative koja se tiču emitovanja analognog i digitalnog TV signala. Prema novim pravilima, od 2012. godine svi kablovski distributeri TV signala će u potpunosti emitovati digitalni TV signal. Od 18. februara 2009. godine, TV stanice će prestati da emituju analogni signal, a kablovski distributeri će biti dužni da konvertuju digitalni signal u analogni još naredne tri godine. Neočekivano produženje roka za potpuni prelaz na digitalnu televiziju je posledica zabrinutosti FCC-a zbog činjenice da 40 miliona domaćinstava u SAD još uvek koriste analogne TV aparate. Još jedan razlog za odlaganje je pokušaj da se reši problem odlaganja otpada, jer će se do 2012. godine milioni analognih TV aparata naći na smetlištu.