Nova opcija Video Store na vašem Xbox 360 uređaju sada vam nudi mogućnost da preuzmete filmove sa mreže u HD formatu. Ako korisnik poseduje konekciju velike brzine, može se dokopati više od 25 naslova, od koji ćemo pomenuti "Harry Pottera" i "Matrix". Filmovi "traju" samo 14 dana i moguće ih je zapravo samo "rentirati", a broj naslova u opticaju je svakim danom sve veći. Sada je pravo vreme da Microsoft ponudi hard disk od 120 gigabajta po atraktivnoj ceni, kako bi svi osnovni korisnici proširili kapacitet svojih originalnih Xbox 360 diskova od 20 gigabajta. Tek tada će ovaj koncept dobiti puni smisao.