Sonic Focus u saradnji sa Bel Cantom predstavio je Bel Canto Ultra Dock kako bi "podigao i popravio kvalitet zvuka kompresovane muzike". Ultra Dock kombinuje Bel Canto hardver i Sonic Focus patentiranu tehnologiju za poboljšavanje kvaliteta zvuka. Pored ostalog, Ultra Dock koristi Analog Devices AD21369 sa 32-bitnim DSP jezgrom i 96kHz/24-bitne AD i DA konvertore.