Dolby je pripremio poseban vodič u PDF formatu za sve koji žele da uđu HD svet. Vodič sadrži kratke odgovore na pitanja kako se koriste HD uređaji, kako se međusobno povezuju i na koje funkcije treba obratiti pažnju pri kupovini. Naravno, Dolby najviše pažnje posvećuje audio-segmentu, jer veruje da je audio veliki deo doživljaja. Da biste saznali kako da uđete u HD svet, posetite www.dolby.com/hdguide.