Prošlog juna kompanija Sennheiser je proslavila 60 godina svog postojanja. Kompanija je osnovana 1945. godine u Wennebostel laboratoriji (Labor W) od strane dr Fritza Sennheisera i sedam zaposlenih iz Instituta za radio-tehniku u Hanoveru. Labor W je svoj prvi mikrofon M2 proizvela 1947. godine, da bi potom usledili modeli MD 21, MD 82 i prvi bežični mikrofon 1957. Ime Sennheiser je uzeto 1958. godine, a deset godina nakon toga javnosti su predstavljene prve “otvorene” slušalice – HD414 i mikrofon MK-12 koji će uneti revoluciju u bežičnu mikrofoniju. Danas Sennheiser ima 1600 zaposlenih, jedan je od vodećih svetskih proizvođača mikrofona, slušalica i bežičnih transmisionih sistema, a ostvarena prodaja u 2004. godini je iznosila 262 miliona dolara.