Čelni ljudi DTS-a, zaslužni za postojanje Digital Theatre sistema, dali su licencu softverskoj kompaniji Sonic Solutions kojom se omogućuje korišćenje DTS-HD tehnologije u profesionalnim alatima za kreiranje multimedijalnih sadržaja. Radi se o programima Sonic Scenarist i CineVision za autoring i enkodiranje Blu-ray i HD DVD diskova. Prema rečima Briana Townea, potpredsednika Sonic Solutionsa, "DTS-HD će biti format izbora za mnoge klijente, a zajedno sa našim programima omogućiće stvaranje visokokvalitetne muzike bez potrebe za korišćenjem više različitih i vrlo zahtevnih aplikacija".