Power taster – oba uređaja donose taster za buđenje telefona na desnom rubu, u visini palca.