Focal je, kao naslednika uspešne Electra serije, promovisao novu Profile900seriju,saosam novih zvučnika. Profile zvučnici će se pojaviti u dve faze, a prva se očekuje u vreme štampanja ovog broja i činiće je četiri modela. To su Profile 908, 918, CC908 I Profile Subwoofer. Profile 908 je dvosistemski model namenjen postavljanju na police,sa bas-refleksom koji ima kupasti woofer prečnika 165 milimetara. Model 918 karakteriše idealan balans između veličine i performansi. To je dvoiposistemski podnostojeći zvučnik sa bas refleksom, visinene što manje od 1 metra. Profile Subwoofer, kao zamena za ChorusS i Utopia Be subwoofere, koristi digitalno procesiranje za kontrolisanje faze, filtriranjei izjednačavanje, sa parametrima koji mogu da se menjaju preko daljinskog upravljača.
U drugoj fazi, najavljenoj za predstojeće leto, biće predstavljeni LCR 904, ugradni
LCR – IW904 i kompaktni subwoofer SW904.