Za ovu godinu Sony je pripremio DVD rikordere u tri različite varijante. To su modeli RDR-HX715, RDR-HX515 i RDR-HX315. Sva tri modela podržavaju formate: DVD+R/+RW/-R/-RW i DVD+R dual layer, a mogu da reprodukuju i slike ili MP3 zapis sa CD-R ili CD-RW diskova. Model RDR-HX715 poseduje hard disk kapaciteta 160GB za snimanje videa, kao i HDMI interfejs, koji isporučuje visokokvalitetan nekompresovan digitalni signal drugim HDMI opremljenim komponentama. Osim HDMI, tu je i komponentni izlaz, a od ulaza tu su i.LINK i Digital8. D-matrix sistem za redukciju šuma kombinuje tri različita tipa redukcije da bi dobio najbolje rezultate pri snimanju ili gledanju videa, a Fast Playback omogućava ubrzano gledanje videa, ali sada uz prepoznatljiv prateći zvuk.
RDR-VX515 je kombinacija DVD i video rikordera. Ova kombo jedinica kombinuje tradiciju VHS kaseta sa visokim kvalitetom koji pruža DVD. Jednim pritiskom na taster moguće je presnimiti sadržaj video kasete na DVD. Za razliku od njega, RDR-GX315 je samostalni DVD rikorder, malih dimenzija i sa unapređenim grafičkiminterfejsom,radi lakše navigacije. Oba modela imaju i.LINK i Digital8 ulaze i komponentni izlaz.
Modeli RDR-VX515 i RDR-GX315 će sredinom godine moći da se nabave po ceni od 400 i 300 dolara, a RDR-HX715 od septembra za 700 dolara.