Gato Audio patentirao je Phase-it, uređaj za detekciju polariteta zvučnika. Ovaj uređaj po ceni od 99 dolara nudi mogućnost lakog otkrivanja polariteta drajvera. Princip rada je jednostavan: Phase-it šalje kratak bezopasan zvučni impuls ka membrani drajvera, a ugrađeni mikrofon prima odziv od membrane. Elektronika u uređaju zatim upoređuje odziv membrane na pobudu i prema tome uključuje crvenu ili zelenu LE diodu, označavajući korektan ili inverzni polaritet. Phase-it se automatski isključuje ako par minuta nije u upotrebi. Aluminijumsko kućište govori da je Phase-it napravljen da traje i da se pouzdano može koristiti u raznim okruženjima.