Kako prodaja DVD medija opada, holivudski magnati traže načine kako da plasiraju online video materijal u cilju povećanja prodaje. Iako tek u začetku, online video tržište beleži nagli rast i prema očekivanjima do 2011. godine ovo međunarodno tržište će napraviti promet od 3,8 milijardi dolara. Prema statistikama, SAD za sada vode sa 280 miliona dolara obrta u 2007. godine, mada je time pokriven tek jedan procenat ukupnog tržišta kućnog bioskopa. Kao što je poznato, najpoznatiji video servis je Apple iTunes, sa prodatih dva miliona filmova i 95 miliona TV serija. Prema očekivanjima, korisnici kućnih bioskopa pozdravljaju ideju jer na ovaj način lakše dolaze do omiljenih materijala.