Kao što se i predviđalo, napredak LCD HDTV tehnologije doveo je do povećanja pristupačnosti HD televizora. Iako je pad cena ove godine manji u odnosu na prethodnu, izvesno je da se trend komercijalizacije nastavlja. Primera radi, tokom prvih 18 nedelja ove godine cena 32-inčnih LCD high-definition televizora pala je za oko 24%, dok su televizori sa dijagonalom od 37 inča jeftiniji za oko 30%. Prema nekim prognozama, očekuje se značajan pad cena u narednih nekoliko godina, sve dok se tržište LCD HD televizora ne stabilizuje. Kompanije za istraživanje tržišta predviđaju da će cene postojećih LCD HDTV modela do 2010. godine pasti čak za 68%. Nedavna promocija 100-inčnog LG/Philips LCD televizora na SID konferenciji (Society for Information Display) u San Francisku govori u prilog tome.