Korporacije Sony i Panasonic su objavile da zajednički rade na razvoju novog optičkog medijuma, koji će biti predviđen za dugoročno skladištenje podataka u digitalnom formatu. Archival Disc, kako glasi naziv novog nosača, će imati prečnik od 120 milimetara, što predstavlja standard još od pojave CD-a. Prema rečima zvaničnika, Archival Disc će biti izuzetno otporan na prašinu i vodu, kao i na velike oscilacije u temperaturi i vlažnosti vazduha tokom skladištenja, što će garantovati očuvanje podataka tokom perioda od najmanje 50 godina. Zapis će biti pohranjen sa obe strane diska, uz tri sloja na svakoj strani i Reed-Solomon tehnologiju za korekciju grešaka. Prva verzija bi trebalo da se nađe na tržištu tokom leta 2015. i raspolagaće kapacitetom od 300 gigabajta – po 50 u svakom sloju. Nakon toga, plan razvoja predviđa još veću gustinu zapisa, te proizvodnju nosača kapaciteta 500 gigabajta i jednog terabajta. Iako je Archival Disc izvorno namenjen za profesionalnu upotrebu, Sony i Panasonic ne negiraju mogućnost primene u domenu potrošačke elektronike.

236-arch02