Blu-ray asocijacija (BDA) najavila je dva nova kompleta specifikacija za poboljšanu funkcionalnost Blu-ray tehnologije u komercijalnoj primeni, ali i za krajnje korisnike. BDXL specifikacije odnose se na R/RW diskove velikog kapaciteta i biće primenjivane prvenstveno u komercijalne svrhe, u ustanovama koje imaju potrebu za bezbednim pohranjivanjem velikih količina podataka (medijske kuće, medicinske i ustanove za skladištenje dokumenata). BDXL sertifikovani diskovi korisnicima će pružiti 100 i 128 gigabajta prostora u verziji za jedno snimanje (R), odnosno 100 gigabajta u varijanti za višestruko snimanje i brisanje (RW). Proširenje kapaciteta postignuto je postavljanjem 3 do 4 sloja (layer-a) na disk, a BDA ima u planu i BDXL diskove namenjene krajnjim korisnicima, naročito na razvijenim tržištima, na kojima su Blu-ray snimači već rasprostranjeni. Drugi format nazvan je Intra-Hybrid Blu-ray Disc (IH-BD) i sadrži po jedan BD-ROM i BD-RE sloj, omogućavajući korisniku da pregleda, ali ne i da obriše informacije sa diska. Ovakav, kombinovani pristup pruža veću upotrebljivost kada je potrebno zaštititi deo snimljenog materijala, a ostatak diska ostaviti slobodnim za naredna snimanja. IH-BD specifikacije predviđaju ukupan kapacitet od 50 gigabajta, koji bi sačinjavali BD-ROM i BD-RE sloj od po 25 gigabajta. S obzirom na to da su BDXL i IH-BD specifični formati, kreirani za posebne namene, za njihovo korišćenje su potrebni posebni uređaji. Ipak, novi formati se baziraju na BD tehnologiji, pa je u budućnosti očekivana pojava univerzalnih BDXL/IH-BD/BD reproduktora i snimača.