Vesti iz Teufela govore o najmanjem THX Ultra-2 sertifikovanom sistemu na svetu. Surround komplet sa oznakom System 8 predstavlja umanjenu verziju poznatog Theater 8, sa nešto slabijim zvukom, ali mnogo manjim dimenzijama i nižom cenom. Novi sabvufer S 8000 SW je tri puta manji od sabvufera u Theater 8 – kabinet je zapremine 80 litara i opremljen je samo jednim drajverom – i smatra se najmanjim THX Ultra sertifikovanim sabvuferom na svetu. Sličan princip primenjen je i kod prednjih i centralnog zvučnika, koji manjak zapremine kompenzuju pomoću novih jedinica sa ravnom membranom, a ukupno umanjenje kod ovih kutija iznosi oko 40%. Sateliti u dipol konfiguraciji opremljeni su srednjotoncima prečnika 10 centimetara i visokotoncima od 2,5 centimetara, i pružaju potpun efekat i ravnomerno rasprostiranje svih tonova. Preporučena cena na tržištu zapadne Evrope iznosi oko 3.500 evra.