Najnovije istraživanje stručnjaka kompanije Electrolux potvrdilo je činjenicu koja je odavno poznata: svaki posao je lakši i produktivniji, ako se radi uz muziku. Electrolux je sproveo i objavio veoma ozbiljnu studiju, u kojoj se nalaze rezultati ispitivanja obavljenog uz pomoć 10 ispitanika starosti između 20 i 40 godina. Ispitanici su ljubitelji različitih muzičkih pravaca, a oba pola bila su podjednako zastupljena. Ispitivanje je obrađivalo vezu između muzike i usisavanja, i to u vidu subjektivnog doživljaja usisavanja sa i bez muzike, kao i objektivnog poboljšanja učinka usisavanja uz muziku. Pomoću dobijenih rezultata napravljena je tabela koja prikazuje poboljšanje učinka u zavisnosti od muzičkog pravca, kao i opis koji navodi kakvim podovima najviše odgovaraju razni žanrovi muzike. Tako, najveća preciznost pri usisavanju postiže se uz elektronsku i dens muziku, efikasnost je povezana sa hip-hopom, najbolje raspoloženje prilikom usisavanja vladalo je uz klasičnu i muziku, dok je u kategorijama istrajnosti i fizičke izdržljivosti prednjačio energični rok. Kroz ovu zabavnu, a veoma ozbiljnu studiju provukli su se i termini poput "Vacuum cleaning performance Index" (indeks uspeha usisavanja) ili "Sweeps per minute" (broj zamaha u minutu), ali to nije sve – krunu istraživanja predstavlja eksperimentalni model Electrolux usisivača, pod nazivom The Silence Amplified. Navedeni model pripada UltraSilencer seriji, poznatoj po veoma tihom radu, a za ovu priliku mu je dodato iPod postolje, kao i par zvučnika.