Komponent 110 – podni, 104 – kompaktni, 106 L/C/R i 120 – aktivni subwoofer, predstavljaju novu seriju Linn zvučnika, koja tonalno i estetski ispunjava najviše kriterijume. Modeli 110, 104 i 106 su prvi zvučnici u koje je ugrađena Linn 2K array tehnologija. Ona poseduje visokofrekventne jedinice smeštene u posebnim kutijama od specifične legure, čime je postignuta maksimalna izolovanost od ostatka zvučnika, a sve u cilju stvaranja čistih visokih tonova. Komponent 120 je snažan subwoofer, veličine svega 20 centimetara, pa može biti diskretno pozicioniran pored nameštaja ili, sa dodatnim podupiračima, ugrađen u zid. Komponent zvučni sistem dolazi u dve varijante – sa srebrnim ili grafitnim finišom.