Novi interkonekt kabl poznatog proizvođača Chord nosi oznaku ChameleonPlus i predstavlja zamenu za poznati kabl SilverPlus. ChameleonPlus izrađen je na istoj koncepciji koja krasi daleko skuplji Hi-End model Indigo Plus, sa četiri identične linije provodnika izrađenih od bakra bez primesa kiseonika, koji su dodatno posrebreni. Takođe, kabl je opremljen sa dve linije zadužene za povrat signala. Linije su međusobno izolovane teflonskim omotačima, a zatim sledi omotač izrađen od prirodnih vlakana koja umanjuju mehaničke smetnje i obezbeđuju dovoljnu krutost kabla. Na kraju, teška spoljna oplata objedinjuje provodnike u jednu celinu i predstavlja štit od elektromagnetskih smetnji, a po jedan sloj mekanog i tvrdog PVC omotača zaduženi su za fizičku zaštitu kabla. Za terminaciju se upotrebljavaju kućni RCA priključci, posrebreni i sa teflonskom izolacijom. Prema rečima proizvođača, ovakva koncepcija poboljšava sposobnost kabla da prenosi signal precizno i bez gubitaka, povećava frekventni raspon i donosi napredak u zvuku. Zahvaljujući ovakvim rešenjima, ChameleonPlus je moguće kupiti i kao balansirani kabl, sa XLR konektorima.