Novost u Krellovoj Evolution seriji pojačala su modeli 403 i 900. Evolution 403 je trokanalno pojačalo snage jačine 400 vati i poznatom CAST topologijom, uz koju signal ostaje u istom domenu od ulaza do izlaza. Na taj način izbegavaju se nepotrebne strujno/naponske konverzije, koje neumitno dodaju distorziju, makar i minimalno, a ponekad i limitiraju propusni opseg. Evolution 900 je monopojačalo sa CAST kolom i snagom od 900 vati. Oba modela imaju napajanje od 6.000 voltampera, aktivnu kaskadnu topologiju koja eliminiše negativnu povratnu spregu i elektromagnetnu zaštitu koja uređaj izoluje od bilo kakve interferencije.