Marantz, svetski lider u proizvodnji naprednih rešenja za kućnu zabavu, počeo je sa isporukom svog novog multi-zone audio sistema – DAvED (čita se Dejvid). Reč DAvED je skraćenica od Digital Audio via Electrical Distribution, a označava prenos digitalnog audio signala preko postojeće električne mreže za napajanje. DAvED bidirekcionu signalnu komunikaciju ostvaruje preko linija naizmenične struje, koje koristi kao transmisioni kanal za visoke frekvencije audio signala. Zahvaljujući tome, komunikacija između audio komponenti počinje onog trenutka kada se one prikopčaju u električnu utičnicu. Ugrađeni Marantz ZR6001 risiver i ZC4001 klijent su posebno konstruisani za prenos audio podataka i obezbeđuju prenos punog CD kvaliteta (44,1kHz/16-bitski audio) u realnom vremenu. Zahvaljujući činjenici da sistem radi preko postojećih linija za napajanje, ne postoji mogućnost interferencije sa bežičnim sistemima, kao što su WiFi i Bluetooth, ili čak mikrotalasnom pećnicom.