CD i DVD plejeri prepoznaju, odnosno čitaju podatke sa medija u formi spirale na koju su uneta mala udubljenja. Proces čitanja započinje preciznim usmeravanjem laserskog zraka ka disku, a zatim se ti podaci, u obliku digitalnog zapisa, prosleđuju D/A konvertoru. Da bi laser pravilno i tačno pročitao podatke sa medija, neophodno je da njegov zrak bude fokusiran i automatski usmeren na stazu. Pored različitih tehničkih detalja, kojima se u ovom trenutku nećemo opterećivati, laseri CD plejera se dele na dve vrste, prema broju zrakova koje generiše laserski sistem: jedna vrsta lasera stvara tri zraka, a druga samo jedan. Laserski sistemi sa trostrukim zrakom brže pristupaju (učitavaju) podatke, dok se prednost sistema sa jednim zrakom može ogledati u sposobnosti da bolje pročita oštećene diskove. U današnje vreme razlika između ovih sistema je zanemarljivo mala, jer su oba sistema značajno unapređena. Treba znati da se u gotovo svim DVD plejerima nalaze laseri sa jednim snopom zraka, s obzirom da su udubljenja kod DVD diskova znatno manja. Ipak, pojedini DVD plejeri imaju zaseban sistem sa trostrukim zrakom, namenjen čitanju CD medija.

Tri zraka
Laserski sistem sa tri zraka se sastoji od laserske diode, difrakcione rešetke, polarizacionog delitelja svetlosti i nekoliko sistema sočiva. Nakon prolaska kroz polarizator laserski zrak se deli na tri dela, tako da je ovaj deo sistema poznat kao "beam splitter". Centralni zrak se koristi za čitanje podataka i fokusiranje, dok druga dva zraka pomažu u "traženju" spirale diska. Fokus zraka je od kritične važnosti, jer nefokusirano stanje zraka dovodi do grešaka u čitanju podataka. Cilindrično sočivo detektuje stanje fokusa, pošto se distanca između sočiva objektiva i reflektivne površine diska menja. Fotodioda očitava ovu promenu i generiše signal koji ispravlja grešku.

Bez preteranog poznavanja zakona optike i fizike, dovoljno je razumeti da se spoljašnja dva zraka lasera koriste za usmeravanje središnjeg zraka koji čita podatke.

Jedan zrak
Kod sistema sa jednim zrakom snop iste fotodiode se koristi za čitanje podataka, ali i za generisanje smera i fokusa lasera. Polutransparentno ogledalo usmerava svetlo lasera ka površini diska. Ova svetlost se reflektuje i vraća nazad ka sočivu. Sočivo deli zrak na dva dela, koji dolaze do četiri horizontalno postavljene fotodiode. Ovaj niz dioda se naziva Differential Phase Detection kolo, po kojem se često i čitav sistem naziva identično. Sumirani zraci daju nam željene podatke, koje kasnije prosleđujemo konvertoru, ali ujedno i podatke koje dajemo kontrolnim kolima za laserski servo sistem.

I trostruki i jednostruki laserski snop može dati izvanredne rezultate i performanse CD plejera. Sam kvalitet izrade optike je od velike važnosti, kao i preciznost sa kojom je čitav sistem napravljen. Danas velikih razlika između ova dva koncepta nema, ali lepo je poznavati njihove osobine, prednosti i mane.