Chord je lansirao novi interkonekt pod nazivom Crimson, koji je predviđen da zameni Chord Calypso i Chord Chrysalis kablove. Smela odluka da se zamene popularni kablovi utemeljena je na sve većem iskustvu i novim tehnologijama u proizvodnim pogonima Chorda. Chord Crimson je polubalansiran kabl koji, kao i Cobra 3 i Indigo, koristi puni lebdeći oklop. Ovo je u suprotnosti sa Chrysalis i Calypso kablovima, koji su, u suštini, koaksijalni kablovi. Crimson je konstruisan oko dva seta upredenih provodnika, smeštenih u polietilen niske gustine, kakav je istovremeno upotrebljen i za izolaciju. Svaki provodnik je oklopljen bakrom bez oksida, pri čemu su oklop i provodnici proizvedeni od istog komada bakra. Spoljašnja košuljica je kombinacija mekanog PVC-a iznutra i tvrdog PVC-a spolja. Ovakva kombinacija materijala daje odlične mehaničke osobine. Konačno, RCA konektori su preuzeti od proverenog interkonekta Cobra 3. Preporučena cena za jedan par Crimson RCA-RCA dužine pola metra je oko 50 evra, a za dužinu od jednog metra treba izdvojiti oko 55 evra.