Reportaže

UHD alijansa

Jedan od najvećih problema u vezi sa Ultra HD formatom do sada je bilo nepostojanje industrijskog standarda, koji bi bio ustanovljen od strane lidera audio-vide...