Prema istraživanju tržišta, sprovedenog od strane kompanije In-Stat, uprkos pojavi novih digitalnih servisa, kao što je video-on-demand, budućnost DVD formata je i dalje svetla. Ova ispitivanja predviđaju da će vrednost svih DVD izdanja u svetu rasti sa godišnjom stopom od 18,2%, od oko 33 milijarde dolara iz 2004. do 76,5 milijardi u 2009. godini. Tome će doprineti i očekivana masovnija pojava kioska koji pružaju usluge snimanja diskova po izboru kupca. Ovi kiosci omogućuju prodaju velikog broja DVD diskova u minijaturnom prostoru, jer se sva izdanja trenutno preuzimaju sa Interneta, ili se, u slučaju da sadržaj već postoji na hard disku lokalnog kompjutera, trenutno snimaju.
Istraživanje ukazuje i na to da će novi High DefinitioniBlue-rayDVD diskovi takođe doživeti uspeh. Zahvaljujući sve većoj zastup-ljenosti HD televizije u Severnoj Americi, HD DVD će biti zastupljeniji u odnosu na Blue-ray, dok će u Evropi, Aziji i ostatku sveta Blu-ray biti u prednosti.