Bojan Jović

HDCD

High Definition Compatible Digital je postupak enkodiranja i dekodiranja digitalnog audio signala, osmišljen da bi se na audio CD ili DVD zabeležio maksimalno p...

Zvučnici

Najsažetija definicija zvučnika glasi: zvučnik je uređaj koji konvertuje električnu energiju u mehaničke vibracije. Po navedenoj definiciji, lako bi se moglo za...