F7000

Samsung forum 2013

Samsung Electronics je na svom Evropskom regionalnom forumu 2013 uveo nove Smart TV uređaje koji odgovaraju na potrebe potrošača u Evropi u pogledu dizajna, bol...