Chord Electronics

Ultimativni Chord

Ostrvski Chord Electronics predstavio je svoju najmoćniju amplifikaciju do sada, u formi pretpojačala i izlaznih monoblok-pojačala pod nazivom Ultima. Na dizajn...

Upscaler iz Chorda

Britanski Chord Electronics, poznat najviše po inovativnim D/A konverterima, predstavio je uređaj koji se ne sreće tako često u hi-fi svetu. Novi M Scaler pripa...