Jump to content


Poređenje i "popravka" WAV fajlova


Hogar

Recommended Posts

Imam nekoliko DAT kaseta sa master snimcima koje želim da "digitalno arhiviram" (da ih snimim, bez konverzije, kao WAV fajlove).

Imam sve Å¡to je potrebno za to (DAT plejer povezan digitalno sa M-Audio zvuÄnom karticom koja, bez resemplovanja, prihvata podatke; snimam ih u Sound Forgeu).

PROBLEM: DAT trake su stare i povremeno se pri reprodukciji deÅ¡avaju Äujni dropovi (verovatno je uzrok starost/"lepljivost" trake, mada nije iskljuÄeno i da mehanizam DAT-a utiÄe na to).

Å TA SAM POKUÅ AO: istu traku sam TRI PUTA presnimio kao WAV. Pri poreÄ‘enju snimaka, bilo je oÄigledno da se dropovi ne javljaju uvek na istom mestu. To znaÄi da traka nije oÅ¡tećena, i da bih teoretski mogao da sa nje "izvuÄem" kompletan snimak.

MEÄUTIM, primetio sam da ima baÅ¡ mnogo dropova - desetak ili viÅ¡e u minutu! Da je u pitanju nekoliko minuta materijala, to bih reÅ¡io ruÄno, ali u pitanju je nekoliko sati...

Poredio sam snimke tako Å¡to sam snimku "broj 2" obrnuo fazu i onda ga "sabrao" sa snimkom "broj 1". Tamo gde zbir nije nula - tu je indikacija dropova. Kada sam potom uporedio simak 1 sa snimkom 3, primetio sam da lokacije dropova nisu iste... Å to je u stvari dobra vest, ali RUÄŒNO ispravljati sve to je dosta zametan posao.

Da li neko zna za neki softver koji ovo reÅ¡ava automatski? Ono Å¡to taj softver treba da uradi je da ostavi nepromenjene semplove tamo gde su oni isti u 2 od 3 sluÄaja (na primeru 3 snimka). Znam da neÅ¡to sliÄno postoji za foto fajlove (koristi se, na primer, kada fotografiÅ¡ete sa stativa neki spomenik a želite kasnije da uklonite ljude koji se Å¡etkaju okolo; softver zadržava "nepromenljive" piksele a briÅ¡e one koji se "kreću").

Hvala!

Link to comment
Share on other sites

Veoma retko se deÅ¡ava da čak i starije DAT kasete daju čujne drop-oute. To Å¡to se deÅ¡ava, posebno Å¡to se čuje u vidu prekidanja i na različitim mestima, znači da reproduktor ima problema sa radom. Da li samo sa tom  ili i sa drugim trakama, to ti znaÅ¡. Možda bi bilo bolje proveriti i servisirati ureÄ‘aj ako je potrebno pa tek onda presnimavati. 

Preklapanje dva ista presnimka neće rešiti problem. Prvo, nisi siguran da za vreme drop-outa vreme teče kao i u toku reprodukcije ili se dešava kratka pauza, zbog čega bi posle drop-outa moglo da dođe do razmimoilaženja dva presnimka tj. da ne budu više sinhronizovani. Drugo, preklapanje dva istovetna fajla će zbirno dati dvostruko jači izlaz (+6dB) ali tamo gde je na jednom snimku drop-out, nivo zbirnog izlaza će opasti za 6dB. Taj zbirni izlaz bi onda morao da softverski utišavaš a onda više nisi bit perfect. Tako da ne vidim drugi način za rešavanje osim ručne restauracije.

Link to comment
Share on other sites

Ja bih predložio jedno Äišćenje glave specijalnom trakom, ako ima takvih za DAT-ove. Ista stvar se deÅ¡ava sa mini DV ueÄ‘ajima (video kamerama) ali se tada greÅ¡ka manifestuje u vidu roze ili zelnih kockica ili linija na ekranu ... Jednostavno se pusti nekih 5 sec. specijalna kasetica za Äišćenje i problemi nestaju ...

 

Dakle, verovatno je potreban jeftin servis Äišćenja glave ili glava ??? Nisam expert ali mi liÄi na to. Koliko znam, sliÄan je princip kao u VHS videorekorderima sa rotirajućom bubanj glavom koja ima tanke glave (viÅ¡e njih) koje umeju da se zapuÅ¡e itd ... da ne dužim ima sigurno neko ko bi mogao 100% da demantuje ili potvrdi moje miÅ¡ljenje.

 

Pozdrav!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hmmmm :)

 

Pa to bi se dalo uraditi i nekim programcetom: poredis 3 fajla 'zrno po zrno' i trazis bar 2 poklapanja, i ono sto nadjes pises u cetvrti fajl. Nije cak potrebno ni poznavanje WAV formata fajlova itd.itd.

 

Pozz ;)

 

 Ovo UOPÅ TE nije loÅ¡a ideja!! Hvala!

Link to comment
Share on other sites

Veoma retko se deÅ¡ava da Äak i starije DAT kasete daju Äujne drop-oute. To Å¡to se deÅ¡ava, posebno Å¡to se Äuje u vidu prekidanja i na razliÄitim mestima, znaÄi da reproduktor ima problema sa radom. Da li samo sa tom  ili i sa drugim trakama, to ti znaÅ¡. Možda bi bilo bolje proveriti i servisirati ureÄ‘aj ako je potrebno pa tek onda presnimavati.

 

U pravu si. Probaću prvo da oÄistim glave, eventualno odnesem na servis i proverim da li je traka dobro "zategnuta" preko bubnja...

 

Preklapanje dva ista presnimka neće reÅ¡iti problem. Prvo, nisi siguran da za vreme drop-outa vreme teÄe kao i u toku reprodukcije ili se deÅ¡ava kratka pauza, zbog Äega bi posle drop-outa moglo da doÄ‘e do razmimoilaženja dva presnimka tj. da ne budu viÅ¡e sinhronizovani.

 

DA, opet si u pravu! Već sam primetio da broj "greÅ¡aka" koje dobijem kada saberem dva fajla od nekog trenutka bude praktiÄno 100%, upravo jer je doÅ¡lo do vremenskog razmimoilaženja dva snimka :-(

 

Drugo, preklapanje dva istovetna fajla će zbirno dati dvostruko jaÄi izlaz (+6dB) ali tamo gde je na jednom snimku drop-out, nivo zbirnog izlaza će opasti za 6dB. Taj zbirni izlaz bi onda morao da softverski utiÅ¡avaÅ¡ a onda viÅ¡e nisi bit perfect. Tako da ne vidim drugi naÄin za reÅ¡avanje osim ruÄne restauracije.

 

Razumem Å¡ta si napisao, ali nisam naravno planirao da to TAKO uradim, možda nisam bio dovoljno jasan (ovo sad viÅ¡e "akademski" pojaÅ¡njavam, ćaskanja radi). Ne bih ja sabirao dva istovetna fajla (Å¡to i dovelo do +6dB i "ne-bit-perfect" kopije), već bih JEDNOM od dva fajla (dva razliÄita presnimka istog materijala) prvo obrnuo fazu; onda bih sabiranjem samo UTVRDIO gde su dropovi; onda bih (po mogućstvu automatski) na identiÄnoj poziciji zadržao samo one semplove koji su "ispravni". U teorijski idealnom sluÄaju (do kojeg oÄigledno neću moći da doÄ‘em...) AKO ne postoji vremenski poremećaj izmeÄ‘u fajlova u velikom broju sluÄajeva (AKO traka nije oÅ¡tećena) ću imati "ispravne" semplove u barem jednom presnimku (planirao sam da uradim 3 ili 4) koje onda UBACIM umesto "neispravnih" semplova (bez sabiranja, naravno).

 

Ovo sa obrtanjem faze i sabiranjem FUNKCIONIÅ E; problem je Å¡to sam ja želeo da se zamena "neispravnih" semplova "ispravnim" odradi automatski. Teorijski je to moguće onako kako je rrapaic napisao gore - programom koji poredi BITOVE a ne zanima ga Å¡ta je unutra. Tu naravno može da bude problem sa razliÄitim hederima ali i to se da reÅ¡iti. Ima tih softvera koji služe za spaÅ¡avanje podataka sa teÅ¡ko Äitljivih medija (pre svega sa CD/DVD-ROM-ova): oni uporno Äitaju svaki sektor po 15-ak i viÅ¡e puta i onda zadrže bitove koji su "najÄešće" oÄitani, pod pretpostavkom da su oni "ispravni"...

 

HVALA na korisnim komentarima i predlozima!

Link to comment
Share on other sites

 ako ti je dat traka ispravna kao Å¡to kažeÅ¡ poneseÅ¡i kod nekoga ko ima ispravan dat player i presnimiÅ¡ u Sound Forge

 

da se ne nerviraš i ne gubiš vrijeme ;-)

 

Kratak i praktiÄan savet, nema Å¡ta! :-)

 

Ali Å¡ta ću kada bih VOLEO i ŽELEO (proÄitati sa odgovarajućim naglAskom) da ovo lepo radim u udobnosti mog doma, na tenane, sa MOJIM spravama... DAT sam kupio najviÅ¡e jer želim da arhiviram te stare snimke, ako se ispostavi da ne mogu da ga korisitim onda sam džabe dao pare ;-). A ima i joÅ¡ jedan praktiÄan razlog - malo ko ima i DAT i zvuÄnu karticu sa digitalnim ULAZOM koja DODATNO treba da ignoriÅ¡e SCMS flag (Serial Copy Management System) - a neki od DAT-ova koje želim da arhiviram nisu prva već druga generacija digitalne kopije. Zato sam namenski kupio M-Audio zvuÄnu karticu koja ima i digitalni ulaz i ignoriÅ¡e SCMS.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...