Marketing

Ponuda za oglašavanje u časopisu i na sajtu

Sa sledećeg linka možete preuzeti media kit za oglašavanje u časopisu i na web sajtu Hi-Files.
U PDF fajlu se nalaze sve neophodne informacije o oglasnim rešenjima, kao što su dimenzije, tipovi fajlova i rezolucija.

 

media-kit-2015-2