Jump to content


Prigušene frekvencije kod pasivnih skretnica tokom pojačanja.


AcaAleksR

Recommended Posts

Pozdrav, nešto me interesuje ali nikako ne mogu biti siguran, pitanje je dakle: da li se prigušeni tonovi (frekvencije) na pasivnoj skretnici tokom pojačavanja izvora (pojačala), da li se i oni pojačavaju, što bi moglo dovesti do nekakvih šumova ili nepravilnog rada drajvera, ili se ne pojačavaju, tj. da li komponente to sprečavaju svakako? Tražio sam po svakakvim forumima i sajtovima ali čini mi se da nema priče o tome. Mislim da sam bio dovoljno jasan sa ovim pitanjem, dakle, zanima me to, šta se dešava sa "blokiranom" frekvencijom tokom pojačavanja. Hvala. 🙃💭

Link to comment
Share on other sites

1 sat ranije, AcaAleksR said:

Pozdrav, nešto me interesuje ali nikako ne mogu biti siguran, pitanje je dakle: da li se prigušeni tonovi (frekvencije) na pasivnoj skretnici tokom pojačavanja izvora (pojačala), da li se i oni pojačavaju, što bi moglo dovesti do nekakvih šumova ili nepravilnog rada drajvera, ili se ne pojačavaju, tj. da li komponente to sprečavaju svakako? Tražio sam po svakakvim forumima i sajtovima ali čini mi se da nema priče o tome. Mislim da sam bio dovoljno jasan sa ovim pitanjem, dakle, zanima me to, šta se dešava sa "blokiranom" frekvencijom tokom pojačavanja. Hvala. 🙃💭

Skretnica, u zavisnosti od toga kojeg je reda, u savršenim uslovima drži konstantnu karakteristiku. U logaritamskoj skali (skala u kojoj prikazujemo spl), -3dB znači duplo manje snage, tako da npr za najjednostavniji filter skretnice, filter I reda, neka bude low pass, imamo pad od -6 dB po oktavi od rezne fr pa na više i to znači da je svaki ton za oktavu viši za 6 dB tiši, tj da dobija 1/4 snage u odnosu na prethodni i to je konstantno, dakle ako C1 ima 1 W, C2 će dobiti 0.25 W, ako C1 dobije 4 W, C2 će dobiti 1 W, dakle, odnos isporučene snage drajverima treba da ostane const. Skretnica tu energiju, koja ne stigne do drajvera pretvara u toplotu, pa tu dolazi do promena otpora, pa nije baš uvek idealan teorijski slučaj, ali je u normalnim uslovima upotrebe, dovoljno blizu... Dakle, ovo je samo ponašanje filtera, bez uzimanja u obzir karakteristika drajvera, koje su sve, samo ne idealno prave linije...

Link to comment
Share on other sites

Skretnica je baš to što joj ime kaže, kombinacija pasivnih ili aktivnih filtera niskog propusta, filtera visokog propusta i filtera propusnika opsega, te raznih kompenzacionih kola. Analogni filter bilo koje vrste uvek menja istovremeno amplitudu,  impedansu i fazu signala. U opsegu rada drivera pasivni filter ne bi trebalo teoretski da ima bilo kakvo prigušenje ako isto nije planirano, ali ima jer komponente nisu idealne, recimo kondenzatori i induktiviteti imaju parazitne impedanse, induktiviteti imaju otpor i kapacitet, kondenzatori imaju otpor i induktivitet, otpornici imaju kapacitet i induktivitet, a deo signala se gubi i elektromagnetnim zračenjem u okolinu.

Da krenemo od basa naviše, kako raste frekvencija i približava se kraj opsega u kome taj driver treba da radi, impedansa filtera počinje da raste i sve manje struje ide u taj driver. U isto vreme onom drugom filteru (srednjotonca ili visokotonca) impedansa počine da pada pa sve više struje ide u taj driver, a prvi se sve više prigušuje. Daljim porastom frekvencije uglavnom radi taj driver, a prvi je prigušen. I tako dalje, sa srednjeg na visoki zavisno koliko ima drivera. Prigušenje nikad nije totalno, jer filteri imaju konstantan pad koji nije beskonačan.

Kod skretnica nižeg reda driveri dobar deo opsega rade zajedno jer je blago prigušenje van opsega, te se tu mogu očekivati dodatna pojačanja i utišavanja (brda i rupe po opsegu) kao posledeca međusobne interakcije dva drivera na istoj frekvenciji sa različitim fazama. Faza signala je jako bitna, jer od nje zavisi da li će se zvučni talasi pristigli sa dva drivera sabirati ili poništavati. U tom pogledu značajno je međusobno  rastojanje drivera (od centra do centra, kao i po dubini). Na fazu utiče skretnica, faza samih drivera i njihovo međusobno rastoje u obe ravni. 

Kod skretnica višeg reda, driveri su manje preklopljeni i rade manje zajedno i zoni iznad i ispod razdvajanj (više su prigušeni van opsega), ali skretnica je mnogo komplikovanija i skuplja, a gubici veći i teže je fazno uklapanje. Filter prvog reda može da zaokrene fazu najviše 90 stepeni, drugog reda 180, trećeg 270 a četvrtog 360 stepeni. Ako su na reznoj frekvenciji driveri u fazi, dobija se sabiranje i pojačanje, a ako nisu u fazi onde se dobije poništavanje, koje u slučaju fazne razlike od 180 stepeni može biti veoma jako.

Za srednjotonske i visokotonske drivere obično se uvodi linearno prigušenje otpornicima kako bi se njihova glasnoća dovela u nivo nešto manje glasnoće basa. To nije pravilo ali je u većini slučajeva tako i obično se biraju srednji i visoki da budu malo efikasniji od  basa kako bi se moglo sve dovoditi na isti nivo. Kod srednjotonca recimo uvek deo njegovog opsega rade i bas i visoki, pa se on mora malo utišati čak i kad je iste efikasnosti sa basom i visokim.

Kod aktivnih analognih skretnica to usklađivanje efikasnosti nije bitno, jer svaki driver ima svoje pojačalo. Osim toga kod aktivnih skretnica je moguće korigovati i fazu dodatnim sklopovima, a između drivera i pojačala nema pasivnih elemenata pa nema ni gubitaka kao kod pasivnih sretnica, a damping faktor pojačala ostaje očuvan, što nije slučaj kod pasivnih. Kod njih je problem višestruka obrada signala kroz operacione pojačavače, ili slično, što obično degradira zvuk.

Kod aktivnih digitalnih skretnica (DSP) moguće je potpuno nazavisno korigovati fazu i amplitudu signala, peglati neravnomernosti po opsegu, korigovati akustiku sobe, tako da su tu mogućnosti mnogo veće nego kod analognih skretnica aktivnih i pasivnih. Problem aktivnih digitalnih skretnica je što su potrebne dve konverzije, prvo analogni signal u digitalni, pa obrada nekim procesorom u digitalnom domenu pa digitalni signal opet u analogni, a tu su potrebni i filteri, digitalni i analogni. Tu obično dosta opada kvalitet zvuka kod ovih jeftinih DSP uređaja, a oni moćni su jako skupi.  I ovde važi koliko drivera toliko pojačala.

Link to comment
Share on other sites

16 minuta ranije, Nixie said:

Skretnica je baš to što joj ime kaže, kombinacija pasivnih ili aktivnih filtera niskog propusta i filtera visokog propusta. Analogni filter bilo koje vrste uvek menja istovremeno amplitudu,  impedansu i fazu signala. U opsegu rada drivera pasivni filter ne bi trebalo teoretski da ima bilo kakvo prigušenje ako isto nije planirano, ali ima jer komponente nisu idealne, recimo kondenzatori i induktiviteti imaju parazitne impedanse, induktiviteti imaju otpor i kapacitet, kondenzatori imaju otpor i induktivitet, otpornici imaju kapacitet i induktivitet, a deo signala se gubi i elektromagnetnim zračenjem u okolinu.

Da krenemo od basa naviše, kako raste frekvencija i približava se kraj opsega u kome taj driver treba da radi, impedansa filtera počinje da raste i sve manje struje ide u taj driver. U isto vreme onom drugom filteru (srednjotonca ili visokotonca) impedansa počine da pada pa sve više struje ide u taj driver, a prvi se sve više prigušuje. Daljim porastom frekvencije uglavnom radi taj driver, a prvi je prigušen. I tako dalje, sa srednjeg na visoki zavisno koliko ima drivera. Prigušenje nikad nije totalno, jer filteri imaju konstantan pad koji nije beskonačan.

Kod skretnica nižeg reda driveri dobar deo opsega rade zajedno jer je blago prigušenje van opsega, te se tu mogu očekivati dodatna pojačanja i utišavanja (brda i rupe po opsegu) kao posledeca međusobne interakcije dva drivera na istoj frekvenciji sa različitim fazama. Faza signala je jako bitna, jer od nje zavisi da li će se zvučni talasi pristigli sa dva drivera sabirati ili poništavati. U tom pogledu značajno je međusobno  rastojanje drivera (od centra do centra, kao i po dubini). Na fazu utiče skretnica, faza samih drivera i njihovo međusobno rastoje u obe ravni. 

Kod skretnica višeg reda, driveri su manje preklopljeni i rade manje zajedno i zoni iznad i ispod razdvajanj (više su prigušeni van opsega), ali skretnica je mnogo komplikovanija i skuplja, a gubici veći i teže je fazno uklapanje. Filter prvog reda može da zaokrene fazu najviše 90 stepeni, drugog reda 180, trećeg 270 a četvrtog 360 stepeni.

Za srednjotonske i visokotonske drivere obično se uvodi linearno prigušenje otpornicima kako bi se njihova glasnoća dovela u nivo nešto manje glasnoće basa. To nije pravilo ali je u većini slučajeva tako i obično se biraju srednji i visoki da budu malo efikasniji od  basa kako bi se moglo sve dovoditi na isti nivo. Kod srednjotonca recimo uvek deo njegovog opsega rade i bas i visoki, pa se on mora malo utišati čak i kad je iste efikasnosti sa basom i visokim.

Kod aktivnih analognih skretnica to usklađivanje efikasnosti nije bitno, jer svaki driver ima svoje pojačalo. Osim toga kod aktivnih skretnica je moguće korigovati i fazu dodatnim sklopovima, a između drivera i pojačala nema pasivnih elemenata pa nema ni gubitaka kao kod pasivnih sretnica, a damping faktor pojačala ostaje očuvan, što nije slučaj kod pasivnih. Kod njih je problem višestruka obrada signala kroz operacione pojačavače, ili slično, što obično degradira zvuk.

Kod aktivnih digitalnih skretnica (DSP) moguće je potpuno nazavisno korigovati fazu i amplitudu signala, peglati neravnomernosti po opsegu, korigovati akustiku sobe, tako da su tu mogućnosti mnogo veće nego kod analognih skretnica aktivnih i pasivnih. Problem aktivnih digitalnih skretnica je što su potrebne dve konverzije, prvo analogni signal u digitalni, pa obrada nekim procesorom u digitalnom domenu pa digitalni signal opet u analogni, a tu su potrebni i filteri, digitalni i analogni. Tu obično dosta opada kvalitet zvuka kod ovih jeftinih DSP uređaja, a oni moćni su jako skupi.  I ovde važi koliko drivera toliko pojačala.

@AcaAleksR је нешто друго питао тј. тражио одговор.

Link to comment
Share on other sites

2 sati ranije, Nixie said:

Problem aktivnih digitalnih skretnica je što su potrebne dve konverzije, prvo analogni signal u digitalni, pa obrada nekim procesorom u digitalnom domenu pa digitalni signal opet u analogni, a tu su potrebni i filteri, digitalni i analogni.

Postoje XO-DSP sa digitalnim In/Out.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...