Kako pričamo o slušalicama, hajde da pratpostavimo da su u pitanju prenosni uređaji... Koji su to uređaji na koje kačite slušalice? Koji uređaj biste preporučili za portable audio?