Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Ljuba

Hi-Files: Vladari digitalnog sveta

Recommended Posts

Eksterni digitalno-analogni konverter, D/A konverter, ili najkraće DAC, predstavlja ureÄ‘aj za konverziju digitalnog zapisa u analogni signal. Iako ne mora biti isključivo vezan za zvučni signal, u tekstu koji sledi fokusiraćemo se na audio D/A konvertere – njihov nastanak i razvoj, funkcionalnost i primene u okviru audio-video sistema. Danas su eksterni D/A konverteri prilično rasprostranjeni i iz dana u dan pronalaze svoje mesto u sve većem broju hi-fi sistema, ali nije oduvek bilo tako. Do pre nekoliko godina, ovi ureÄ‘aji su bili rezervisani za viÅ¡u klasu, a tek je popularizacija računara kao transporta dovela do njihovog spuÅ¡tanja i do najpristupačnijih cenovnih razreda.

Razvoj

Istorijat eksternih digitalno-analognih konvertera je relativno kratak, a razlozi njihovog nastanka mogu se podeliti na dva pravca, koji su se danas spojili u jedan. S jedne strane nalazi se tržiÅ¡te CD plejera, gde su proizvoÄ‘ači u jednom trenutku počeli da nude svoje vrhunske modele u formi dva zasebna ureÄ‘aja – CD transporta i D/A konvertera – koji su bili zaduženi za očitavanje digitalnog zapisa sa diska, odnosno za konverziju tog zapisa u analogni signal. Fizičko razdvajanje nije nikakva novost u svetu audio-ureÄ‘aja, a u slučaju CD plejera poslužila je da se Å¡to viÅ¡e umanji meÄ‘usobni negativan uticaj elektronskih i mehaničkih sklopova (elektromagnetna polja, vibracije…), Å¡to za posledicu ima bolji kvalitet izlaznog analognog signala. Nakon odreÄ‘enog vremena, ponuda odvojenih CD transporta i konvertera postala je uobičajena kod mnogih proizvoÄ‘ača, mada je uvek bila ograničena na viÅ¡u cenovnu kategoriju. Ipak, ovo je audiofilima omogućilo da kombinuju različite transporte i konvertere, dok su se brojni entuzijasti-samograditelji upuÅ¡tali u svojeručno razdvajanje svojih plejera, ugraÄ‘ivanje kvalitetnijih napajanja i dodatno izolovanje sklopova, a sve u cilju postizanja zvuka kakav im odgovara.

za-prvo-poglavlje-2.jpgCD transport i eksterni DAC visoke klase – Accuphase DP-900 i DC-901.

Na drugoj strani su kućni računari: zbog nedovoljnog kapaciteta hard diskova, u ovoj oblasti je neprikosnoveni vladar zvuka godinama bio MP3 i slični kompresovani audio-formati. ÄŒinjenica da ovakav vid kompresije drastično umanjuje kvalitet zvuka i katkad čini muziku jedva sluÅ¡ljivom (posebno na kvalitetnijim ureÄ‘ajima), imala je za posledicu da računari dugo budu nespojivi sa kvalitetnom reprodukcijom. MeÄ‘utim, povećavanje kapaciteta hard diskova postepeno je anuliralo najveću prednost ovih formata, a u prvi plan su izbili njihovi nedostaci, Å¡to je dovelo do popularizacije “lossless” formata koji kompresuju zvučni zapis bez gubitaka. Lossless formati omogućavaju znatno manju uÅ¡tedu prostora (prosečno oko 50 %), ali pružaju uživanje u zvuku punog kvaliteta. Najpopularniji lossless format danaÅ¡njice svakako je FLAC – Free Lossless Audio Codec. Nakon reÅ¡enog pitanja skladiÅ¡tenja muzike, binarni audiofili su shvatili da im za kvalitetnu reprodukciju nedostaje joÅ¡ jedna karika – kvalitetan D/A konverter – jer su DAC čipovi u integrisanim ili jeftinijim samostalnim zvučnim karticama bili najniže kategorije. Idealno reÅ¡enje se samo nametnulo, u vidu digitalne veze računara sa eksternim DAC-om, Å¡to je po prvi put učinilo računar ravnopravnim članom hi-fi sistema.

Mogućnosti i primena

U osnovi, eksterni DAC je ureÄ‘aj koji prihvata digitalni zapis sa jednog ili viÅ¡e izvora, konvertuje ga u analogni signal i prosleÄ‘uje pojačalu. S obzirom na to da je o procesu digitalno-analogne konverzije viÅ¡e puta pisano u naÅ¡em magazinu, ovoga puta ćemo se usredsrediti na funkcionalnost i primenu eksternih konvertera, kao i na važne stvari pri odabiru sprave po meri naÅ¡ih uÅ¡iju i novčanika. Iako kvalitetna zvučna kartica može poslužiti kao dobro reÅ¡enje ukoliko vam je računar jedini izvor signala, eksterni DAC predstavlja bolju soluciju, i to iz viÅ¡e razloga. Pre svega, on je fizički izdvojen iz kućiÅ¡ta računara, koje je samo po sebi prepuno elektromagnetskih smetnji, i smeÅ¡ten u sopstveno, često dodatno izolovano kućiÅ¡te. Opremljen je kvalitetnijim stepenom za napajanje i pratećom elektronikom, kao i daleko boljim hlaÄ‘enjem, Å¡to utiče na kvalitet reprodukcije, ali i na trajnost ureÄ‘aja. Većina konvertera raspolaže sa nekoliko digitalnih ulaza različitog tipa, Å¡to omogućava povezivanje viÅ¡e ureÄ‘aja (CD i DVD plejer, desktop/laptop računar, kablovski i satelitski risiver…) i donosi uživanje u kvalitetnijem zvuku sa viÅ¡e digitalnih izvora. TakoÄ‘e, sve veći broj eksternih konvertera, čak i u nižoj klasi (Cambridge Audio DacMagic Plus), raspolaže varijabilnim analognim izlazima sa mogućnošću kontrole jačine izlaznog signala. Ovo praktično znači da su u pitanju svojevrsna digitalna pretpojačala, koja se mogu povezati direktno na izlazno pojačalo (pojačalo snage, snagaÅ¡) ili monoblokove. Za one kojima samo digitalni ulazi nisu dovoljni, u ponudi su i konverteri/pretpojačala sa analognim ulazima, poput novog Audiolab 8200DQ. Konačno, treba imati u vidu da se na tržiÅ¡tu novi DAC ureÄ‘aji pojavljuju gotovo svakodnevno, sa cenama u rasponu od stotinak pa do viÅ¡e hiljada evra, Å¡to garantuje da ćete pronaći konverter u skladu sa vaÅ¡im željama i mogućnostima.

za-drugo-poglavlje-1.jpgEksterni DAC/pretpojačalo Audiolab 8200DQ.

Sposobnost prihvatanja visokorezolutivnih audio-fajlova je još jedna bitna stavka. Iako je još uvek u manjini, hi-res zapis iz dana u dan postaje sve popularniji, a svakome ko je imao prilike da ga posluša jasno je i zašto. U poređenju sa standardnih 44,1 kiloherc i 16 bita kod CD zapisa, hi-res donosi veću učestalost uzorkovanja (do 192 kHz) i dužinu reči (24 bita), što u praksi znači da sadrži daleko više informacija i pruža detaljniju, bogatiju i kompletniju reprodukciju. Naravno, hi-res fajlovi zauzimaju više prostora od standardnih, ali to danas ne predstavlja ograničenje.

Povezivanje i kontrola

Kad je u pitanju povezivanje, najrasprostranjeniji vid predstavljaju koaksijalna i optička veza. Danas je gotovo svaki CD i DVD reproduktor, ali i računar, opremljen nekim od ova dva tipa izlaza, pa je praktično nemoguće naći DAC koji nema bar po jedan koaksijalni i optički ulaz – izuzetak su najpristupačniji konverteri za upotrebu sa računarom, koji su opremljeni samo USB ulazom (HRT Music Streamer II). Treći značajan priključak je upravo USB – zahvaljujući asinhronom prenosu, pri kojem konverter preuzima kontrolu nad protokom podataka, znatno se umanjuje uticaj džitera (vremenske neusklaÄ‘enosti signala) i ostvaruje se kvalitetnija reprodukcija. Pored nabrojanih, ostaje joÅ¡ AES/EBU konekcija, koja predstavlja najbolji tip digitalne veze i može se pronaći samo na CD plejerima i eksternim konverterima viÅ¡e klase. Svaki eksterni DAC opremljen je standardnim analognim izlazima sa RCA priključcima, ali sve veći broj ima i balansirane XLR izlaze – ovo može biti korisno ukoliko imate, ili nameravate da nabavite pojačalo sa ulazima istog tipa.

za-trece-poglavlje-2.jpgChord Signature AES/EBU kabl.

Stepen kontrole kod eksternih konvertera varira u zavisnosti od opremljenosti ureÄ‘aja. Najosnovnije verzije, koje imaju samo jedan digitalni ulaz i nisu opremljene digitalnim filterima i varijabilnim izlazima, katkad mogu biti liÅ¡ene bilo kakvih tastera i indikatora (Pro-Ject DAC Box FL). Ipak, većina savremenih DAC ureÄ‘aja opremljena je većim brojem ulaza, digitalnim filterima i mogućnošću baratanja formatima visoke rezolucije, a kontrola ovih funkcija obavlja se preko komandi na prednjem panelu i, kod skupljih primeraka, preko daljinskog upravljača. Pored toga, USB veza često donosi komfor u vidu delimične kontrole softverskog audio-plejera na računaru, kojim se takoÄ‘e može upravljati preko daljinskog upravljača. Onima koji žele punu kontrolu predlažemo da razmotre nabavku mrežnog plejera-strimera, koji se povezuje na lokalnu mrežu i obezbeÄ‘uje pristup muzičkim fajlovima na desktop i laptop računaru, kao i na NAS ureÄ‘aju. Ovakvo reÅ¡enje donosi ubedljivo najveći stepen komfora i upotrebljivosti, a digitalni izlazi strimera omogućavaju dalje prosleÄ‘ivanje signala eksternom DAC-u, kako bi se postigao optimalan kvalitet reprodukcije. TakoÄ‘e, strimeri su uvek opremljeni kompletnim daljinskim upravljanjem i omogućavaju kontrolu reprodukcije “iz fotelje”, a tu su i dodatne opcije poput internet-radija i sl.

za-trece-poglavlje-1.jpgAudioquest Diamond USB kabl.

Kako odabrati?

Ako ste reÅ¡ili da je eksterni DAC sledeći na vaÅ¡em spisku za nabavku, odabir odgovarajućeg modela zapravo nije tako težak i svodi se na četiri osnovna koraka. Prvi korak je najjednostavniji, ali često i najbolniji – u pitanju je definisanje budžeta i eliminisanje modela koji se ne uklapaju. Zatim sledi razvrstavanje modela po sposobnostima prihvatanja visokorezolutivnog zapisa (do 192 kHz/24-bit). ÄŒak i ukoliko je CD plejer joÅ¡ uvek vaÅ¡ primarni izvor, prednosti hi-res formata u kvalitetu reprodukcije su nesumnjive, pa su velike Å¡anse da ćete u jednom trenutku poželeti da ih sluÅ¡ate. Stoga, naÅ¡a preporuka je da svakako birate model sa podrÅ¡kom za 192/24, ili bar 96/24. Nakon toga, potrebno je definisati koliko digitalnih ulaza i izlaza, i kog tipa, zadovoljava vaÅ¡e potrebe. Kao Å¡to smo već rekli, svaki savremeni DAC ima nekoliko koaksijalnih i optičkih ulaza, pa je izvesno da ćete moći da priključite vaÅ¡ CD i DVD plejer. TakoÄ‘e, USB se polako, ali sigurno pridružuje glavnim tipovima priključaka i predstavlja nezaobilaznu opciju ukoliko kao primarni izvor koristite računar.

za-cetvrto-poglavlje-3.jpgEksterni D/A konverter viÅ¡e klase – Naim DAC.

U pogledu kvaliteta reprodukcije, teÅ¡ko je dati apsolutnu preporuku – testovi u hi-fi časopisima i na veb-sajtovima mogu pružiti smernice u pogledu mogućnosti, kvaliteta izrade i karaktera zvuka, ali ukusi se razlikuju, pa konačna odluka mora biti samo vaÅ¡a. S obzirom na to da krajnji utisak zavisi i od ostatka opreme, pokuÅ¡ajte da željeni DAC dobijete na probu u sopstvenom sistemu. Opcije poput digitalnih filtera mogu u znatnoj meri uticati na zvuk, pa ih treba uzeti u obzir i dobro isprobati. Na kraju, mogućnost daljinskog upravljanja i kontrole jačine izlaznog signala mogu učiniti da se vaÅ¡ DAC jednog dana naÄ‘e u srediÅ¡tu hi-fi sistema novog doba, koji će preuzimati digitalni zapis od računara, a analogni signal prosleÄ‘ivati izlaznom pojačalu, svodeći broj komponenti u sistemu na minimum. Kao dobre primere funkcionalnih, solidno izraÄ‘enih i dobrozvučećih sprava po kategorijama možemo da navedemo Arcam Solo rDac i Cambridge Audio DacMagic (370 i 400 €), Audiolab M-DAC i M2Tech Young (790 i 1.200 €), dok je u viÅ¡oj klasi jedan od najistaknutijih modela Naim DAC (2.550 €). U svakom slučaju, eksterni digitalno-analogni konverteri su doživeli potpunu afirmaciju u hi-fi svetu i njihovo vreme je pred nama.

Pročitajte ceo članak

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Forum Statistics

  • Total Topics
   24,066
  • Total Posts
   272,848